Toestemming van school?

Deelnemers aan de FamilieXpeditie kunnen de Didactische verantwoording downloaden via het deelnemersplatform (het afgeschermde deel van de website)

Deze didactische verantwoording kan gebruikt worden als bijlage bij het verzoek aan de school om toestemming te verlenen voor deelname aan de FamilieXpeditie.

Scholen hebben hiervoor twee opties te weten 1) Verlof aanvraag goedkeuren of 2) toestemming verlenen voor onderwijs op andere locatie.