Professional Program

Sinds begin 2016 werken we als team ECHA Specialists in Gifted Education aan het verrijken en versterken van onderwijs en zorg aan meerbegaafde kinderen op Bonaire. 

Basis Onderwijs

Dit doen wij door middel van het begeleiden van een professionaliseringsprogramma voor Intern Begeleiders en leerkrachten van alle basisscholen op Bonaire. Op basis van leervragen van de scholen kijken we als ‘critical friend’ mee met de ontwikkelingen op school en vullen we aan vanuit onze expertise. 

Voortgezet Onderwijs

Sinds 2017 is ook het Liseo Boneriano aangehaakt bij het professionaliseringsprogramma. In 2019 werden zorgcoördinatoren e.a. via workshops verder geschoold in de begeleiding van meerbegaafde leerlingen. Voor docenten was er de gelegenheid om tijdens het inloopspreekuur hun vragen met betrekking tot specifieke leerlingen en/of algemene vragen voor te leggen aan een Hoogbegaafdheidsspecialist.

Zorgprofessionals

Het professionaliseringsprogramma wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit st. Expertisecentre Onderwijs en Zorg Bonaire.

Ook professionals in de zorg, zoals maatschappelijk werkers, gezinscoaches, psychologen en orthopedagogen nemen deel aan de workshops over specifieke vraagstukken met betrekking tot het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en hun ouders/opvoeders