Terugblikken voorgaande jaren

  2020

2019

Van 18 februari tot 1 maart 2019 heeft een team ECHA-Specialists in Gifted Education uit Nederland voor de derde keer het Expertiseprogramma Hoogbegaafdheid aangeboden op Bonaire. 

Het doel van dit programma is de talentontwikkeling van begaafde kinderen te stimuleren en ze een kweekvijver te bieden om na te denken over wereldvraagstukken. Het idee hierbij is dat, als er meer mogelijkheden zijn voor hoogbegaafden om zich te ontwikkelen, de kans toeneemt dat hun talent behouden blijft voor het eiland, in plaats van uitstroomt naar andere werelddelen met meer ontwikkelingskansen.  
 
Het Expertiseprogramma bestond uit een breed scala aan activiteiten: 

Allereerst de 5-daagse FamilieXpeditie voor gezinnen met begaafde kinderen. De FamilieXpeditie bestaat uit een combinatie van verrijkingsonderwijs voor de kinderen,  een inspirerend ouderprogramma voor specifieke opvoedingsvragen en leuke verbindende gezinsspellen, zodat ook de dynamiek binnen het gezin de nodige aandacht krijgt. De ruimte om ervaringen uit te wisselen en  ‘peer’-contacten op te doen, werd door zowel de ouders als de kinderen zeer gewaardeerd. 

In ‘critical friend’-bijeenkomsten hebben leerkrachten uit het basisonderwijs gewerkt aan het herkennen van hoogbegaafdheid bij kinderen in hun eigen klas en hebben ze hun mogelijkheden uitgebreid om deze kinderen extra uitdaging te bieden. Hier gaan de leerkrachten de komende maanden verder mee aan de slag, waarbij ze via skype of email voor feedback en vragen terecht kunnen bij één van de experts in Nederland.  

Ook het Liseo heeft zich in een ‘critical friend’-bijeenkomst verdiept in de begeleiding van hun hoogbegaafde leerlingen. De jongeren zelf geven aan dat ze behoefte hebben aan ‘peer’-contact.  Dat blijkt ook uit de hoge opkomst bij het Jongerencafé Liseo, waarin uitdagende spellen werden gespeeld. De jongeren hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer van dit soort bijeenkomsten, waarin ze leuke uitdagende spellen kunnen spelen en elkaar beter kunnen leren kennen.  
Daarnaast heeft Liseo onderdak geboden aan twee ouderavonden voor ouders van begaafde kinderen. Hierin is informatie gegeven over hoogbegaafdheid en konden ouders specifieke opvoedvragen stellen. Geïnteresseerden die deze informatie hebben gemist kunnen het ebook “Help! Mijn kind is hoogbegaafd” gratis downloaden via www.helpmijnkindishoogbegaafd.nl 

Onder begeleiding van één van de Nederlandse experts hebben 9 leerlingen van groep 8 deelgenomen aan de training “Op weg naar Liseo; Snel leren = Leuk leren”. Deze leerlingen waren afkomstig van verschillende scholen op Bonaire. Er is hierbij samengewerkt met Manon Meijer van “The Bright Brain”, die op Bonaire woont en werkt en dus de komende tijd hierop vervolg kan bieden.  

Tenslotte hebben medewerkers van EOZ en verschillende basisscholen, een aantal ouders van begaafde kinderen, samen met één van de Nederlandse experts, een waardevolle brainstorm bijeenkomst gehad waarin ze hebben gekeken wat er nodig is om het aanbod voor hoogbegaafden verder te versterken. Hieruit zijn meerdere vruchtbare ideeën voortgekomen. EOZ gaat een werkgroep vormen om te onderzoeken hoe scholen kunnen samenwerken om gebruik te maken van elkaars bestaande aanbod. 

Bijvoorbeeld door begaafde leerlingen van alle basisscholen te faciliteren om als extra groep deel te kunnen nemen aan bestaande projecten van andere scholen, zoals bijvoorbeeld het project ‘cultuur’, ‘literatuur’ etc. Zo krijgen ze een uitgebreider en gevarieerder aanbod dan als ze alleen binnen hun eigen school mee doen aan projecten.  
Ook hebben basisscholen aangeven behoefte te hebben aan samenwerking met Liseo om hun leerlingen in de hoogste groepen bijvoorbeeld alvast deel te laten nemen aan activiteiten op het Liseo zodat ze een uitdagender programma hebben. Deze ideeën komen tegemoet aan de behoefte die ouders noemden: gezien en begrepen worden, ‘peer’-contacten en uitbreiding van verrijkingsmogelijkheden. 

Het Expertiseprogramma was een groot succes en heeft waardevolle ontwikkelingen in gang gezet. EOZ heeft toegezegd om ook het Expertiseprogramma voor volgend jaar weer te faciliteren zodat de ontwikkelingen verder verdiept en uitgebouwd kunnen worden.